Pakalpojumi

Cenrādis


Vizīte pie acu ārsta/oftalmologa 12.00 EUR - 25.00 EUR
Vizīte pie optometrista   7.50 EUR - 15.00 EUR
Profilaktiskās apskates bērniem   5.00 EUR - 10.00 EUR
Kontaktlēcu pielaikošana un apmācība 15.00 EUR
Fundusa fotografēšana (1acij)
7.00   EUR
Datorizēta perimetrija (1acij)   
5.00   EUR
Konfokālā tomogrāfija (1acij) 15.00 EUR
Intraokulārās optiskās koherences tomogrāfija (1 acij) 12.50 EUR
Svešķermeņa izņemšana no radzenes 12.00 EUR - 15.00 EUR

Dr.Ivetai Grundmanei un Dr.Sandrai Dunkurei ir noslēgts līgums ar Nacionālo veselības dienestu (NVD).
Pacienta iemaksa (NVD kvotu ietvaros) 4.27  EUR.

No pacienta iemaksas atbrīvoti:
  • Bērni vecumā līdz 18 gadiem;
  • Grūtnieces un sievietes pēcdzemdību periodā līdz 42 dienām (ja tiek saņemti veselības aprūpes pakalpojumi, kas saistīti ar grūtniecības un pēcdzemdību novērošanu un grūtniecības norisi);
  • I grupas invalīds;
  • Trūcīga persona;
  • Politiski represēta persona;
  • Nacionālās pretošanās kustības dalībnieks;
  • Černobiļas AES seku likvidētājs;
  • Valsts sociālās aprūpes centru un pašvaldību pansionātu (centru) aprūpē esošas personas;
  • Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieks;
  • Orgānu donors.